...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เวทีสัมนาเชิงปฏิบัติการองค์ความรู้ของสิทธิผู้บริโภคกับท้องถิ่นวันที่ 23 กันยายน 2553 ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย จัดเวทีสัมนาเชิงปฏิบัติการ องค์ความรู้ของสิทธิผู้บริโภคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เพื่อสร้างความเข้าใจสิทธิผู้บริโภคด้านโทรคมนาคม การจัดการปกป้องและแก้ไขปัญหาเมื่อถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการด้านโทรคมนาคม และช่องทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากตัวแทนของท้องถิ่นและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังและเสนอข้อคิดเห็น รวมถึงการหาแนวทางการทำงานร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น