...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สิทธิผู้บริโภคต้องรู้เท่าทัน


วันที่ 23 ธันวาคม 2553 ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดเชียงราย จัดเวีเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้บริโภค ณ เทศบาลตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย โดยได้รับเกียรติจากท่านภู ภูลคร นายกเทศมนตรีตำบลเม็งราย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมสัมนาในครั้งนี้ ภาพรวมของเวทีเป็นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้บริโภคผ่านประเด็นคำถามคำถามต่างๆ สิทธิผู้ริโภค 5 ประการ (ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2541) พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค เช่น สัญญา การโฆษณา การกำกับดูแลคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ความรู้เรื่องแร่ใยหิน ภัยใกล้ตัวที่ต้องระวัง สิทธิผู้บริโภคด้านโทรคมนาคม และช่องทางการร้องทุกข์กรณีประสบปัญหา การจัดเวทีเวทีฯในครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและสถาณการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค เพื่อผู้เข้าอบรมทุกท่านรู้เท่าทันและใช้สิทธิของตนเองได้อย่างถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น