...ติดต่อประสานงาน 053-600416 มือถือ 089-9532782 หรือท่านสามารถติดต่อเพิ่มเติม โดยตรงได้ที่ 1.สคบ.จังหวัดเชียงราย 053-150181 2.สำนักงานอัยการจังหวัด 053-711614,053715825 3.คปภ.จ.เชียงราย 053-717719...

วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2553

โทรคมนาคมสำหรับเยาวชนในสถานศึกษาวันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๕๓ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคม โดย คณะทำงานโครงการพัฒนาชุดการเรียนรู้ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสาธิตกิจกรรมชุดความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา ณ โรงแรม Elizabeth สะพานควาย กรุงเทพฯ ทั้งนี้ แต่ละกิจกรรมได้สอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคมที่เป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับเยาวชน เช่น "กิจกรรมยุคดทรคมนาคมและกิจกรรมแผนที่โทรคมนาคม" ทำให้เยาวชนได้ทราบวิวัฒนาการของโทรคมนาในแต่ละยุค ผ่านภาพเครื่องมือต่างๆ "กิจกรรมข้อมูลนี้มีค่า..ฉันไม่บอกใคร" โดย สถาบันผู้พัฒนาเว็ปไทย ตัวกิจกรรมทำให้เยาวชนได้รู้ว่าข้อมูลหรือความต่างๆ แม้กระทั่งการกรอกข้อมูลลงทะเบียนใช้งานเว็ปไซต์ การซื้อสินค้าออนไลน์ หรือการทำธุรกรรมการเงินผ่านระบบออนไลน์ต่างๆ ล้วนมีความเสี่ยงต่อการถูกจารกรรมข้อมูลส่วนบุคคลจากมิจฉาชีพที่ไม่ประสงค์ดี "กิจกรรมสำรวจค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคมต่อเดือน" กระบวนการนี้ให้เยาวชนได้ลองทำกิจกรรมสำรวจรายจ่ายสิ้นเปลืองต่างๆ ในแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว นำมาวิเคราะห์ว่า ในแต่ละเดือนนั้นเราได้สูญเสียรายจ่ายให้กับด้านโทรคมนาคมเป็นจำนวนเท่าไร เพื่อวางลดการใช้จ่ายและใช้ทรัพยากรต่างๆ ได่อย่างคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต่างได้ให้คำแนะนำในกิจกรรมแต่ละชุด เพื่อประมวลผลและสังเคราะห์ออกมาชุดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมเนื้อหาและตอบโจทย์ความต้องการของกิจกรรมในแต่ละข้อ เพื่อนำไปเป็นหลักสูตรในการสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องโทรคมนาคมสำหรับเยาวชนในสถานศึกษาต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น